TỨC GHÊ x YUNO BIGBOI

Thời hiện đại phải lướt Net an toàn mọi người nhé

 Composer: Hứa Kim Tuyền, Yuno BigBoi

 Music Producer: Hứa Kim Tuyền

 Production house: Tree Production